Què és OCW?

La iniciativa OCW va nàixer a l'abril del 2001, al Massachussets Institute of Technology oferint en obert alguns dels materials docents que els seus professors utilitzen a l'ensenyament de les assignatures junt amb una guia d'estudi. Aquesta iniciativa ha tingut un gran impacte i ha impulsat a moltes altres universitats de prestigi internacional a adherir-se al projecte.

L'OpenCourseWare de la Universitat Jaume I (http://ocwbeta.uji.es) és un espai Web que conté materials docents creats per professors per a la formació superior. Contenen un conjunt de recursos utilitzats en el procés d'ensenyament-aprenentatge d'assignatures o cursos que s'imparteixen a la Universitat Jaume I. Els materials s'ofereixen lliurement i són accessibles per web. Els materials estan publicats baix llicencia Creative Commons.

Els seus objectius són:

  • Proporcionar un accés lliure i senzill als materials de cursos per a educadors, estudiants i autodidactes de tot el món.
  • Crear un model eficient basat en estàndards que altres universitats puguen emular a l'hora de publicar els seus propis materials pedagògics.

Més informació:


Què no és OCW?

NO és un servei d'Educació a Distància i per tant no autoritza ni obri la possibilitat d'accedir a través dels continguts als professors/autors dels mateixos ni dóna dret a reclamar qualsevol acreditació o reconeixement per part de la Institució.

Un OCW-site no disposarà per tant de fòrums, correu o altres mitjans d'interacció entre el professor i l'alumne.

No constituïx una iniciativa d'educació a distància.


Quines avantatges té formar part de l’OCW de la UJI?

Els avantatges són molts. La més evident és l’augment de la projecció i visibilitat del treball docent del professor, amb el reconeixement públic que això comporta. També permet crear un procés de retroalimentació amb assignatures homòlogues en altres universitats. A més, hi ha la motivació per perfeccionar el material docent ja que es convertix en una obra potencialment consultada per tota la comunitat educativa.


Com participar?

L'eina per a la creació de cursos de l'OCW de la UJI sols pot ser utilitzada pel PAS i PDI de la UJI. Si vols crear un curs en la plataforma OCW de la UJI, pots fer-lo a través de l'enllaç disponible a l'e-ujier a l'apartat Docència.


Puc utilitzar l'eina per a la creació de cursos OCW en la meua institució?

Pel moment està en fase beta. Pots demanar més informació a ocw en uji.es (substituint «en» pel símbol @).

Tinc dubtes, en qui puc parlar?

Pots enviar les teves consultes a ocw en uji.es (substituint «en» pel símbol @).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16